Apurahan hakuprosessi 2017

 

UUTTA VUODEN 2017 HAUSSA

HAKEMUKSEN JA LIITTEIDEN TOIMITTAMINEN

Hakemuksia ei vastaanoteta enää postitse. Skannattu allekirjoitettu hakemus ja liitteet tulee toimittaa sähköisesti hakujärjestelmän avulla, paperilla toimitettuja hakemuksia tai liitteitä ei käsitellä.

Sähköpostiin liittyvien epävarmuuksien vuoksi apurahan hakijoiden tulee tarkistaa myös säätiön kotisivuilta, onko apurahaa myönnetty, mikäli sähköpostia päätöksestä ei ole tullut 31.10.2017 mennessä. Apurahan saajien tulee kirjata tilinumeronsa myöhemmin toimitettavan ohjeen mukaisesti apurahajärjestelmään.

Virkatodistusta ei enää pyydetä toimittamaan.

Apurahan hakujärjestelmän sulkeutumisen jälkeen hakemusta ei pysty avaamaan eikä tulostamaan (itselleen).

YLEISET OHJEET

MIKÄLI JATKAVALLA OPISKELIJALLA ON OPINTOPISTEITÄ USEAMMALTA VUODELTA, TULEE EDELLISEN LUKUVUODEN OPINTOSUORITUKSET MERKITÄ OPINTOREKISTERIOTTEESEEN SELKEÄSTI (alleviivaamalla, korostamalla tms.). MERKITTYJEN SUORITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN ON OLTAVA EHDOTTOMASTI SAMA KUIN HAKEMUSLOMAKKEELLE MERKITTY OPINTOPISTEMÄÄRÄ.

MERKINTÖJEN TEKEMÄTTÄ JÄTTÄMINEN JA/TAI VIRHEELLISEN OPINTOPISTEMÄÄRÄN ILMOITTAMINEN (internet-lomakkeella) JOHTAA AINA HAKEMUKSEN HYLKÄÄMISEEN.

Apurahahakemuksen voi tehdä ainoastaan hakuaikana ja vain internetin kautta. Yhteys avataan 28.8.2017 klo 09.00 ja suljetaan 15.9.2017 klo 18.00. Vain tänä aikana lähetetyt hakemukset huomioidaan.

Hakijan tulee vahvistaa netin kautta lähettämänsä hakemuksen tiedot oikeiksi allekirjoittamalla hakemuksen yhteenvedosta printattu tuloste, joka tulee toimittaa skannattuna hakemuksessa mainittujen liitteiden kanssa hakuaikana.

Kopioita ei tarvitse todistaa oikeiksi.

OIKEIDEN LIITTEIDEN LÄHETTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ SEN VUOKSI, ETTÄ VAIN OIKEILLA LIITTEILLÄ VARUSTETUT HAKEMUKSET TULEVAT MUKAAN LOPULLISEEN KÄSITTELYYN APURAHALAUTAKUNNAN KOKOUKSESSA.

JONKIN LIITTEEN PUUTTUMINEN TAI VÄÄRÄN LIITTEEN LÄHETTÄMINEN AIHEUTTAA HAKEMUKSEN HYLKÄÄMISEN

Luettelo lähetettävistä liitteistä on erikseen opintojaan aloittavalle ja opintojaan jatkavalle opiskelijalle.
Ohjeet oikeista liitteistä ja niiden lataamisesta löytyvät hakujärjestelmästä.

APURAHALAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Apurahalautakunta kokoontuu 25.10.2017 ja apurahojen saajaluettelo julkaistaan säätiön www-sivuilla  27.10.2017. Lisäksi lähetetään jokaiselle hakijalle ilmoitus sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun hakijan sähköpostiosoitteeseen.

Kotisivuillamme julkaistaan apurahalautakunnan kokouksen jälkeen kriteerit, joita se käytti apurahoja myöntäessään.

KYSYMYKSET JA LISÄTIEDOT

Apurahan hakemista koskeviin esitettyihin lisätiedusteluihin vastaa hakuaikana asiamies Ilkka Kaakkolammi. Sähköpostiosoite on apurahat[at]idmaninsaatio.fi. Puhelimitse asiamies on tavattavissa VAIN hakuaikana arkipäivisin kello 15.00 – 17.00 numerosta 050 4141 273.

Ennen yhteydenottoa, tutustuthan FAQ-listan kysymyksiin.