Apurahan saamisedellytykset

Idmanin säätiön ensimmäinen puheenjohtaja, konsuli C. J. Idman
Idmanin säätiön ensimmäinen puheenjohtaja, konsuli C. J. Idman

APURAHAN SAAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 2017

  1. Hakijan koulu- ja opiskelumenestys
  2. Hakijan ja hänen perheensä tulotaso ja taloudellinen tilanne 
  3. Muut kriteerit

1. Koulu- ja opiskelumenestys

1.1. Opiskelun nyt aloittavat hakijat:

Tänä syksynä opintonsa aloittavan hakijan koulu- ja opiskelumenestystä mitataan lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoilla. Päättötodistuksen arvosanojen tulee olla kahdeksan tasoa ja ylioppilastutkintotodistuksen magnan tasoa.

Lukiotodistusten arvosanoista laskettavien lähtöpisteiden yhteismäärän tulee olla vähintään 25 (vuonna 2017), jotta apurahan voi saada.

1.2. Opintojaan jatkavat hakijat:

Opintojaan jatkavan hakijan kohdalla apurahapäätökseen ei hakijan lukiomenestyksellä enää ole vaikutusta. Vaikuttavana tekijänä on hakijan edellisen lukuvuoden opintomenestys yliopistossa tai korkeakoulussa opintopisteinä sekä opintojen kokonaisvaihe. Hakijan tulee selvittää nämä hakemuksessaan ja liittää mukaan opintosuoritusrekisterin ote.

Apuraha myönnetään samalle hakijalle korkeintaan kahta lukuvuotta varten hakijan kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

2.  Hakijan tulotaso ja taloudellinen tilanne

Apurahan hakijan tulotasoa ja taloudellista tilannetta mitataan verotettavilla tuloilla. Vuoden 2017 haussa opiskelijan omien tulojen ylärajaksi on päätetty asettaa 11 850 e (täysi apuraha) ja 5 925 e (puolikas apuraha).

Jos opinnot tänä syksynä aloittava hakija on vuonna 1997 tai myöhemmin syntynyt, otetaan mukaan myös hakijan vanhempien tulotiedot.

Lopullisesti apurahojen myöntämiskriteerit ja tulorajat vahvistetaan vasta apurahalautakunnan kokouksessa. Vuonna 2017 jaetaan aikaisempaa enemmän apurahoja, joten jatkavan opiskelijan pisterajat tulevat todennäköisesti laskemaan 2016 tasosta.

3. Muut kriteerit

Jatko-opinnot tulee aloittaa 28 kk kuluessa ylioppilaaksi valmistumisesta. Tätä aikaa pidentää mahdollinen asepalvelus, siviilipalvelus tai äitiysloma.

Apuraha myönnetään vain ensimmäisen tutkinnon suorittamiseen.