Jakokriteerit 2017

APURAHALAUTAKUNTA 25.10.2017

Lautakunta vahvisti lopulliset lukuvuonna 2017–2018 jaettavia apurahoja koskevat säännöt ja kriteerit, joiden mukaisesti saapuneet hakemukset käsiteltiin.

Hakijat jaoteltiin aiempien vuosien tavoin

 1. opintonsa nyt ensimmäistä kertaa aloittaviin,

 2. opintojaan jatkaviin ja

 3. Idmanin säätiön apurahan kerran aiemmin saaneisiin opintojaan jatkaviin. 

KRITEERIT/OPINNOT

 1. Apuraha myönnettiin vain ensimmäisen, toisen ja kolmannen lukuvuoden opiskelijoille.

 2. Nyt opintonsa aloittavan hakijan lukiopisteiden tulee olla vähintään 25. 

 3. Opiskelunsa hakijan tulee aloittaa viimeistään 28 kuukauden kuluessa yo-tutkinnon suorittamisesta. Ennen opintojen alkua suoritettu asepalvelu ja siviilipalvelu pidentävät tätä aikaa, samoin mahdollinen äitiysloma.

 4. Edellisen lukuvuoden opintopistevaatimus on

  – tiedekorkeakoulussa/yliopistossa 48 (2016: 50) opintopistettä ja

  – ammattikorkeakoulussa 56 (2016: 50) opintopistettä.

 5. Jos AMK-tutkinnon opintopistevaatimus on pienempi kuin 240, pienenee apuraha alkavalla opiskelijalla 300 euroa ja jatkavalla 250 euroa.

 6. Jos opiskelu tapahtuu muualla kuin Tampereella, apurahaan lisätään 200 euroa.

KRITEERIT/TULOTASO

Apurahan koko ja tulolukurajat asetettiin seuraavasti:

Aloittavat opiskelijat

 • 1/1 apuraha 2300 €, tulolukuraja 88 000 €
 • 1/2 apuraha 1100 €, tulolukuraja 120 000 €

Jatkavat ja apurahan aiemmin saaneet opiskelijat

 • 1/1 apuraha 1800 €, tulolukuraja 5 925 € (2016: 5 000 €)
 • 1/2 apuraha 900 €, tulolukuraja 11 850 € (2016: 9 000 €)
 • ulkopaikkakuntalisä 200 €, kandidaattivähennys 300 € / 200 €

Tilastoja

Hakemuksia käsiteltiin 683 kpl.

Apurahoja myönnettiin yhteensä 550 kpl