Jakokriteerit 2016

APURAHALAUTAKUNTA 26.10.2016

Lautakunta vahvisti lopulliset lukuvuonna 2016–2017 jaettavia apurahoja koskevat säännöt ja kriteerit, joiden mukaisesti saapuneet hakemukset käsiteltiin.

Hakijat jaoteltiin aiempien vuosien tavoin

 1. opintonsa nyt ensimmäistä kertaa aloittaviin,

 2. opintojaan jatkaviin ja

 3. Idmanin säätiön apurahan kerran aiemmin saaneisiin opintojaan jatkaviin. 

KRITEERIT/OPINNOT

 1. Apuraha myönnettiin vain ensimmäisen, toisen ja kolmannen lukuvuoden opiskelijoille.

 2. Nyt opintonsa aloittavan hakijan lukiopisteiden tulee olla vähintään 25. 

 3. Opiskelunsa hakijan tulee aloittaa viimeistään 28 kuukauden kuluessa yo-tutkinnon suorittamisesta. Ennen opintojen alkua suoritettu asepalvelu ja siviilipalvelu pidentävät tätä aikaa, samoin mahdollinen äitiysloma.

 4. Edellisen lukuvuoden opintopistevaatimus on

  – tiedekorkeakoulussa/yliopistossa 50 opintopistettä ja

  – ammattikorkeakoulussa 56 opintopistettä.

 5. Jos AMK-tutkinnon opintopistevaatimus on pienempi kuin 240, pienenee apuraha alkavalla opiskelijalla 300 euroa ja jatkavalla 250 euroa.

 6. Jos opiskelu tapahtuu muualla kuin Tampereella, apurahaan lisätään 200 euroa.

KRITEERIT/TULOTASO

Apurahan koko ja tulolukurajat asetettiin seuraavasti:

Aloittavat opiskelijat

 • 1/1 apuraha 2300 €, tulolukuraja 88 000 €
 • 1/2 apuraha 1100 €, tulolukuraja 120 000 €

Jatkavat ja apurahan aiemmin saaneet opiskelijat

 • 1/1 apuraha 1800 €, tulolukuraja 5 000 €
 • 1/2 apuraha 900 €, tulolukuraja 9 000 €
 • ulkopaikkakuntalisä 200 €, kandidaattivähennys 300 € / 200 €

Tilastoja

Hakemuksia käsiteltiin 639 kpl.

Apurahoja myönnettiin yhteensä 526 kpl