Idmanin Säätiön opintoapurahat

hakijat

Lukuvuodeksi kerrallaan myönnettävän apurahan voi sama hakija saada korkeintaan kaksi kertaa ja vain yhtä tutkintoa varten.

Hakijan tulee täyttää seuraavat ehdot:

  1. Hakija on suorittanut ylioppilastutkinnon Tampereella toimivassa lukiossa.
  2. Hakijan opiskelu tapahtuu  Euroopan Unionin alueella sijaitsevassa yliopistossa tai korkeakoulussa. Suomessa opiskelupaikaksi hyväksytään myös ammattikorkeakoulu.
  3. Hakijan opinnot tähtäävät kandidaatin/maisterin (Bachelor/Master) perustutkintoon tai AMK-tutkintoon.
  4. Hakijalla ei ole aikaisemmin suoritettuja tutkintoja (pois lukien ylioppilastutkinto).

    Opintonsa syksyllä 2015 aloittavan apurahan hakijan tulee huomioida, että opinnot tulee aloittaa viimeistään 28 kuukauden kuluessa ylioppilastutkinnon suorittamisesta. Aikaraja ei koske opintojaan jatkavaa toisen tai kolmannen vuoden opiskelijaa.