Suomi-100 erityisapuraha

Yleistä

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunnaksi jaettiin seitsemän kappaletta 5 000 euron erityisapurahaa. 

Erityisapurahan kriteerejä olivat

– poikkeuksellisen hyvä suoritus huomioiden opiskelijan kokonaistilanne (ei
absoluuttista suoritusmittaria)

ja/tai

– poikkeuksellisen lahjakkuuden osoittaminen millä tahansa, esimerkiksi
tieteen, taiteen tai urheilun alueella.

Apurahalautakunta, joka koostuu Tampereen lukioiden rehtoreista ja säätiön edustajista, päätti apurahojen jakamisesta. Hakemuksia tuli 124 kpl ja valinnassa arvioitiin hakijoiden perusteluja kokonaisuutena hakukriteerien mukaisesti.

Apuraha myönnettiin seuraaville hakijoille:

Haavisto Eve

Hartikainen Timo

Järviniemi Juuso

Koivisto Saana

Nieminen Elias

Pohjavirta Onni

Virolainen Kaisa

Onnittelemme kaikkia!