Suomi-100 erityisapuraha

Yleistä

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunnaksi jaetaan viisi kappaletta 5 000 euron erityisapurahaa. Erityisapurahan tarkoitus on palkita erityisen hyvin suoriutunut opiskelija.

Erityisapurahan kriteerejä ovat:

– poikkeuksellisen hyvä suoritus huomioiden opiskelijan kokonaistilanne (ei
absoluuttista suoritusmittaria)

ja/tai

– poikkeuksellisen lahjakkuuden osoittaminen millä tahansa, esimerkiksi
tieteen, taiteen tai urheilun alueella.

Erityisapurahan hakeminen

Erityisapurahan hakija tekee apurahahakemuksen normaalisti hakujärjestelmässä, mutta liittää mukaan lisäksi vapaamuotoisen hakukirjeen, jossa perustelee hakemustaan. Hakemuksen pituus on enintään 2 sivua plus liitteet. Hakemuksesta tulee ilmetä perustelut erityistä menestystä koskien, mahdollinen selvitys poikkeuksellisista opiskeluolosuhteista (sairaudet tai muut olosuhteet), todistukset harrastuksista ja/tai saavutuksista sekä mahdolliset suosittelijat ja erilliset suosituskirjeet.

Huom: Hakemusliite tallennetaan viimeiseksi liitteeksi pdf-muotoisena, kuten muutkin liitteet.

Hakemukset käsittelee Tampereen lukioiden rehtoreista koostuva toimikunta, joka tekee esityksen apurahalautakunnalle.

Huom: Suomi-100 -apurahan hakijat ovat automaattisesti mukana myös tavallisen apurahan haussa, erillisiä hakemuksia ei tarvitse tehdä.