Aloittava

Hakemus ja skannatut liitteet tulee toimittaa sähköisesti hakujärjestelmän avulla, paperilla toimitettuja hakemuksia tai liitteitä ei käsitellä. Hakemuksen allekirjoitus tapahtuu automaattisesti pankkitunnistuksen käyttöönoton myötä.

Mukaan on liitettävä seuraavat asiakirjat:

1. Lukion päättötodistus ja ylioppilastutkintotodistus kopioina.

Hakijan, joka samanaikaisesti ylioppilastutkinnon kanssa on suorittanut ammatillisen perustutkinnon, tulee liittää mukaan kopio myös tästä tutkinnosta saamastaan todistuksesta.

2. Todistus opiskelusta

  • kopio yliopistoon/korkeakouluun hyväksymisilmoituksesta
  • kopio ilmoittautumisesta tai läsnäolotodistuksesta kelpaavat myös

3. Vuoden 2020 lopullista verotusta koskeva verotustodistus kopiona (Verotustodistus 2020)

  • Vuoden 2021 todistus ei kelpaa, koska kaikilla hakijoilla ei sitä vielä hakuaikana ole. Myöskään muut verotusta koskevat asiakirjat eivät kelpaa.
  • Huomaa, että vanhempien tuloja ei enää kysytä 2022 alkaen.

4. Todistus asepalveluksen tai siviilipalvelun suorittamisesta

Jos apurahan hakija on ollut ennen opintojen aloittamista suorittamassa asepalvelusta ja tämän vuoksi vaadittu 28 kuukauden aika ylioppilastutkinnon ja opintojen aloittamisen välillä ylittyy, lisätään 28 kuukauteen em. palveluihin kulunut aika.

5. Todistus synnytyksestä

Jos hakija on synnyttänyt ja ollut äitiyslomalla tai vanhempainlomalla ennen opintojen aloittamista ja vaadittu 28 kuukauden aika ylittyy, lisätään 28 kuukauteen edellä mainituista syistä 10 kuukautta.

6. Muu liite tai todistus

Poikkeustapauksessa hakija voi esittää apurahahakemuksen liitteenä erikoisperustellun selvityksen nykytilanteestaan esim. sairaudesta tms, jolla seikalla hakija katsoo olevan vaikutusta apurahalautakunnan ratkaisussa. Mukaan tulee liittää tätä asiaa koskeva todiste, esim.lääkärintodistus.