Apurahan hakuprosessi

HAKEMUKSEN JA LIITTEIDEN TOIMITTAMINEN

Hakemuksia ei vastaanoteta postitse. Skannattu allekirjoitettu hakemus ja liitteet tulee toimittaa sähköisesti hakujärjestelmän avulla, paperilla toimitettuja hakemuksia tai liitteitä ei käsitellä.

Sähköpostiin liittyvien epävarmuuksien vuoksi apurahan hakijoiden tulee tarkistaa myös säätiön kotisivuilta, onko apurahaa myönnetty, mikäli sähköpostia päätöksestä ei ole tullut viikon kuluessa apurahalautakunnan kokouksesta. Apurahan saajien tulee kirjata tilinumeronsa myöhemmin toimitettavan ohjeen mukaisesti apurahajärjestelmään.

Apurahan hakujärjestelmän sulkeutumisen jälkeen hakemusta ei pysty avaamaan eikä tulostamaan (itselleen).

YLEISET OHJEET

Hakijan tulee vahvistaa netin kautta lähettämänsä hakemuksen tiedot oikeiksi allekirjoittamalla hakemuksen yhteenvedosta printattu tuloste, joka tulee toimittaa skannattuna hakemuksessa mainittujen liitteiden kanssa hakuaikana.

Kopioita ei tarvitse todistaa oikeiksi.

APURAHALAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Apurahalautakunta kokoontuu etusivulla ilmoitettuna ajankohtana ja saajaluettelo julkaistaan säätiön www-sivuilla viikon kuluessa kokouksesta.  Lisäksi lähetetään jokaiselle hakijalle ilmoitus sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun hakijan sähköpostiosoitteeseen.

Kotisivuillamme julkaistaan myös apurahalautakunnan kokouksen jälkeen kriteerit, joita se käytti apurahoja myöntäessään.

KYSYMYKSET JA LISÄTIEDOT

Apurahan hakemista koskeviin esitettyihin lisätiedusteluihin vastataan hakuaikana. Tiedustelut pyydetään tekemään sähköpostitse osoitteeseen apurahat[at]idmaninsaatio.fi.

Ennen yhteydenottoa, tutustuthan FAQ-listan kysymyksiin.