Jatkavat

Hakemus ja skannatut liitteet tulee toimittaa sähköisesti hakujärjestelmän avulla, paperilla toimitettuja hakemuksia tai liitteitä ei käsitellä. Hakemuksen allekirjoitus tapahtuu automaattisesti pankkitunnistuksen käyttöönoton myötä.

Mukaan on liitettävä seuraavat asiakirjat:

1. Opintosuoritusrekisterin ote tai kopio

  • otteesta tulee ilmetä kurssien suoritusajankohdat, arvosanat ja opintopisteiden määrät
  • netistä saatava opintosuoritusrekisterin ote kelpaa
  • hakijan tulee kuitenkin itse tehdä otteeseen merkintä   (esim.* tai v) niiden suoritusten kohdalle, jotka hän on laskenut mukaan ilmoittamaansa edellisen lukuvuoden opintopisteiden kokonaismäärään

Jos hakija vaihtaa oppilaitosta ja/tai aloittaa uuden tutkinnon opiskelun, tulee hänen antaa selvitys myös aikaisemmasta opiskelustaan opintosuoritusrekisterin otteella. Lisäksi vaihdosta tulee liittää mukaan uuden oppilaitoksen hyväksymisilmoitus tai kopio siitä.

Jos hakija on ollut läsnä vain toisen lukukauden lukuvuonna asepalveluksen vuoksi, kerrotaan opintosuoritusrekisterin mukaiset pisteet kahdella.

2. Hakijan vuoden 2020 lopullista verotusta koskeva verotustodistus kopiona (Verotustodistus 2020)

Vuoden 2021 todistus ei kelpaa, koska kaikilla hakijoilla ei sitä vielä hakuaikana ole käytettävissä. Myöskään muut verotusta koskevat asiakirjat eivät kelpaa.

3. Todistus asepalveluksen tai siviilipalvelun suorittamisesta

Jos apurahan hakija on ollut koko edellisen lukuvuoden tai osan siitä suorittamassa asepalvelusta tai siviilipalvelua ja sen vuoksi lukuvuoden opintopistemäärä jää liian alhaiseksi, tulee hänen liittää mukaan todistus, josta ilmenevät yksityiskohtaisesti em. palveluiden tarkka ajankohta ja sen aikana suoritetut kurssit.

4. Todistus synnytyksestä

Jos apurahan hakija on ollut äitiyslomalla tai vanhempainlomalla koko edellisen lukuvuoden tai osan siitä ja edellisen lukuvuoden opintopistemäärä jää liian alhaiseksi, tulee siitä liittää mukaan todistus, josta ilmenee äitiysloman tai vanhempainloman ajankohta. Edellisen lukuvuoden opintopistemääräksi ilmoitetaan silloin viimeksi ennen äitiyslomaa opiskellun lukuvuoden pistemäärä.

5. Muu liite tai todistus

Poikkeustapauksessa hakija voi esittää apurahahakemuksen liitteenä erikoisperustellun selvityksen nykytilanteestaan esim. sairaudesta tms, jolla seikalla hakija katsoo olevan vaikutusta apurahalautakunnan ratkaisussa. Mukaan tulee liittää tätä asiaa koskeva todiste, esim.lääkärintodistus.