Kyselyt 2022

 

Lukustipendikysely

1. Onko Idmanin säätiön lukustipendi ja sen hakeminen sinulle tuttuja?(Pakollinen)
2. Ovatko lukustipendin myöntämiskriteerit selkeitä ja stipendistä kertominen helppoa?(Pakollinen)
3. Ovatko opiskelijasi hakeneet Idmanin säätiön lukustipendiä?(Pakollinen)
4. Harrastavatko opiskelijasi lukemista?(Pakollinen)
5. Onko lukustipendillä mielestäsi merkitystä nuorten lukemisharrastuksen lisääntymiselle?(Pakollinen)