Apurahan saamisedellytykset

APURAHAN SAAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 2019

  1. Hakijan koulu- ja opiskelumenestys
  2. Hakijan ja hänen perheensä tulotaso ja taloudellinen tilanne
  3. Muut kriteerit

1. Koulu- ja opiskelumenestys

1.1. Opiskelun nyt aloittavat hakijat:

Tänä syksynä opintonsa aloittavan hakijan koulu- ja opiskelumenestystä mitataan lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoilla. Pisteet lasketaan seuraavasti todistuksista:

Päättötodistuksen arvosana
10 3 pistettä
9 2 pistettä
8 1 pistettä
Ylioppilastutkinnon pakolliset aineet
L 7 pistettä
E 6 pistettä
M 5 pistettä
C 3 pistettä
Ylioppilastutkinnon paras ylimääräinen aine
L 3 pistettä
E 2 pistettä
M 1 pistettä
Suoritettu A-tasoisia kokeita
3 kpl 4 pistettä
2 kpl 2 pistettä

IB-lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkinnon pisteet lasketaan seuraavasti:
Päättötodistuksen arvosana
7 3 pistettä
6 2 pistettä
5 1 pistettä
Ylioppilastutkinnon pakolliset aineet
Excellent 7 pistettä
Very good 6 pistettä
Good 5 pistettä
Satisfactory 3 pistettä
Ylioppilastutkinnon paras ylimääräinen aine
Excellent 3 pistettä
Very good 2 pistettä
Good 1 pistettä
Suoritettu A-tasoisia kokeita
3 kpl 4 pistettä
2 kpl 2 pistettä

Lukiotodistusten arvosanoista laskettavien lähtöpisteiden yhteismäärän tulee olla vähintään 25 (vuonna 2019), jotta apurahan voi saada.

1.2. Opintojaan jatkavat hakijat:

Opintojaan jatkavan hakijan kohdalla apurahapäätökseen ei hakijan lukiomenestyksellä enää ole vaikutusta. Vaikuttavana tekijänä on hakijan edellisen lukuvuoden opintomenestys yliopistossa tai korkeakoulussa opintopisteinä sekä opintojen kokonaisvaihe. Hakijan tulee selvittää nämä hakemuksessaan ja liittää mukaan opintosuoritusrekisterin ote.

Apuraha myönnetään samalle hakijalle korkeintaan kahta lukuvuotta varten hakijan neljän ensimmäisen opiskeluvuoden aikana (huom. muutos aikaisempaan käytäntöön). 

Huom. opintopisterajat määräytyvät joka vuosi erikseen hakemusten perusteella. Pisteraja on vaihdellut 50-60 välillä viime vuosina.

2.  Hakijan tulotaso ja taloudellinen tilanne

Apurahan hakijan tulotasoa ja taloudellista tilannetta mitataan verotettavilla tuloilla. Vuoden 2019 haussa opiskelijan omien tulojen ylärajaksi on päätetty asettaa 11 973 e (täysi apuraha) ja 5 987 e (puolikas apuraha).

Jos opinnot tänä syksynä aloittava hakija on valmistunut ylioppilaaksi vuonna 2019, otetaan mukaan myös hakijan vanhempien tulotiedot (huom. tätä sääntöä on yksinkertaistettu, yo-vuosi ratkaisee, ei syntymävuosi).

Lopullisesti apurahojen myöntämiskriteerit ja tulorajat vahvistetaan vasta apurahalautakunnan kokouksessa.

3. Muut kriteerit

Jatko-opinnot tulee aloittaa 28 kk kuluessa ylioppilaaksi valmistumisesta. Tätä aikaa pidentää mahdollinen asepalvelus, siviilipalvelus tai äitiysloma.

Apuraha myönnetään vain ensimmäisen yliopisto- / korkeakoulututkinnon suorittamiseen.