Idmanin Säätiön opintoapurahat

Lukuvuodeksi kerrallaan myönnettävän apurahan voi sama hakija saada korkeintaan kaksi kertaa ja vain yhtä tutkintoa varten.