Suomi-100 erityisapuraha

Yleistä

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunnaksi jaetaan viisi kappaletta 5 000 euron erityisapurahaa. Erityisapurahan tarkoitus on palkita erityisen hyvin suoriutunut opiskelija.

Erityisapurahan kriteerejä ovat:

– poikkeuksellisen hyvä suoritus huomioiden opiskelijan kokonaistilanne (ei
absoluuttista suoritusmittaria)

ja/tai

– poikkeuksellisen lahjakkuuden osoittaminen millä tahansa, esimerkiksi
tieteen, taiteen tai urheilun alueella.

Apurahalautakunta, joka koostuu Tampereen lukioiden rehtoreista ja säätiön edustajista, päätti jakaa poikkeuksellisesti 7 kappaletta Suomi-100 erityisapurahoja. Hakemuksia tuli 124 kpl ja valinnassa arvioitiin hakijoiden perusteluja kokonaisuutena hakukriteerien mukaisesti.

Apuraha myönnettiin seuraaville hakijoille:

Haavisto Eve

Hartikainen Timo

Järviniemi Juuso

Koivisto Saana

Nieminen Elias

Pohjavirta Onni

Virolainen Kaisa

Onnittelemme kaikkia!